3 kluczowe parametry mające zasadniczy wpływ na tempo duszenia!